Jak prowadzić samodzielną księgowość?

Samodzielne prowadzenie księgowości? Brzmi przerażająco, ale jest prostsze niż może się wydawać! Na to rozwiązanie bardzo często decydują się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub właściciele małych firm.

 

Samodzielne prowadzenie księgowości


Samodzielne prowadzenie księgowości jest rozwiązaniem dużo tańszym, niż zatrudnianie do tego księgowej lub biura rachunkowego. Dodatkowo firmy, których roczny dochód nie przekracza 1,2 miliona euro, mogą korzystać z uproszczonych procedur. Sposób prowadzenia księgowości można zmienić w każdym momencie prowadzenia firmy, warto jednak pamiętać o tym, aby dokonać zgłoszenia zmiany w CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej daje do wyboru takie opcje, jak:

  • prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe,
  • prowadzenie księgowości przez zatrudnionego w firmie księgowego,
  • samodzielne prowadzenie księgowości.

O czym należy pamiętać?

Osoba, która decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości musi pamiętać o kilku kwestiach. Najważniejsza jest systematyczność i przejrzystość w dokumentach. Tylko wtedy można mieć pewność, że wszystkie zaliczki zostały odprowadzone w odpowiednim terminie, a w dokumentacji finansowej firmy nie ma dziur. Systematyczne zajmowanie się kwestiami księgowymi pozwoli uniknąć błędów i wypełniania dokumentów na ostatnią chwilę. Jeśli nie jestem osobą zdyscyplinowaną, to szczególnie na początku możesz mieć spore problemy z samodzielną księgowością!

Do obowiązków osoby, która rozlicza księgowość samodzielnie, należy:

  • naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • opłacanie składek ZUS za siebie i pracowników,
  • drukowanie i przechowywanie księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo podatnicy VAT muszą składać deklaracje VAT i odprowadzać kwoty podatku do urzędu skarbowego.

Podstawą prowadzenia samodzielnej księgowości w większości firm jest księga przychodów i rozchodów (KPiR). Ujmowane są w niej przychody firmy, wydatki na zakup towarów i materiałów, a także koszty prowadzenia działalności. Księga ma określony wygląd, sporządzona musi być zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wszystkie dokumenty księgowe należy przechowywać przez odpowiedni okres. Wynosi on pięć lat, jednak data nie jest liczona od dnia powstania dokumentu. Okres pięcioletni liczy się od końca roku podatkowego, w którym minął termin płatności podatku dochodowego.

Zobacz projekty stron i cennik

Zobacz projekty i cennik

Programy księgowej przy samodzielnej księgowości


Samodzielna prowadzenie księgowości można znacznie sobie ułatwić poprzez zakup odpowiedniego programu. Programy księgowe nie są bowiem zarezerwowane tylko i wyłącznie dla biur rachunkowych. Na rynku sporo jest prostych, intuicyjnych w użyciu programów, stworzonych specjalnie z myślą o właścicielach firm, którzy samodzielnie zajmują się księgowością.

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak ewidencja środków trwałych, programy mogą być wyposażone w ewidencję stanu magazynowego, czy ewidencję przebiegu pojazdów. Koszty zakupu prostych programów nie są wysokie, a znacznie ułatwiają zajmowanie się księgowością firmy.

Samodzielne prowadzenia księgowości nie jest trudne, szczególnie kiedy korzysta się z pomocy odpowiednich programów.