Jak zatrudnić swojego pierwszego pracownika?

Szukanie pracownika do swojej firmy jest niezwykle trudne. Szczególnie stresujące jest zatrudnienie pierwszego pracownika. Jak zrobić to tak, aby wszystko poszło sprawnie i zgodnie z prawem?

 

Poszukiwanie pracownika


Pierwszym krokiem jest oczywiście znalezienie odpowiedniego kandydata. Ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika warto umieszczać na portalach i w gazetach branżowych, dzięki temu łatwiej będzie znaleźć odpowiednią osobę. Po przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń koniecznie należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Pozwoli ona zrozumieć, czy dana osoba naprawdę nadaje się na stanowisko, na które chce się dostać. Rozmowa kwalifikacyjna to także doskonała okazja ku temu, aby pracownik udowodnił swoje umiejętności, w celu ich weryfikacji można na przykład poprowadzić rozmowę w języku obcym lub poprosić o rozwiązanie jakiegoś problemu, z którym będzie musiał się spotykać na co dzień w nowej pracy.

Zawarcie umowy i zgłoszenie pracownika


Po wybraniu przyszłego pracownika, należy podpisać z nim umowę o pracę (lub inny rodzaj umowy). Będzie to podstawowy dokument określający Wasz stosunek pracy, dlatego też w umowie powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje, w tym dane pracownika, dane firmy, wymiar pracy oraz stawka. Pracownik powinien zapoznać się z treścią umowy i zgłosić ewentualne uwagi przed jej podpisaniem. Należy pamiętać o tym, aby umowa została sporządzona w dwóch kopiach, z czego jedna jest własnością pracownika.

W ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, należy nowego pracownika zgłosić do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jeśli księgowość prowadzi biuro rachunkowe, należy poinformować ich o nowym pracowniku i dostarczyć im dane potrzebne do założenia akt osobowych.

O czym jeszcze pamiętać?


Samo zatrudnienie pracownika to dopiero początek. Pracodawca musi pamiętać jeszcze o szeregu innych spraw. Przede wszystkim należy upewnić się, że pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku – w tym celu należy go przed dopuszczeniem do pracy wysłać na badania do lekarza medycyny pracy. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy zorganizować wstępne szkolenie, które zapozna go z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.

W ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy należy (niezależnie od umowy) pisemnie powiadomić pracownika o:

  • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłacania wynagrodzenia,
  • wymiarze urlopu, który przysługuje pracownikowi,
  • długości okresu wypowiedzenia.

Zobacz projekty stron i cennik

Zobacz projekty i cennik

Zatrudniając pierwszego pracownika nie musimy się martwić o opracowywanie regulaminu pracy, który wymagany jest w firmach, w których pracuje więcej niż 20 osób. Zatrudniając pierwszego pracownika należy go powiadomić także o:

  • sposobie potwierdzania obecności w pracy (może to być wpisanie się na listę),
  • sposobie usprawiedliwiania nieobecności,
  • sposobie wypłaty wynagrodzenia.

Zatrudnienie osoby w firmie wiąże się z wieloma formalnościami, których należy bezwzględnie przestrzegać. Dzięki temu możemy mieć pewność, że od samego początku wszystko będzie w należytym porządku.