KPiR – czym jest?

Co oznacza skrót KPiR? To Księga Przychodów i Rozchodów, czyli ewidencja przychodów oraz kosztów. Na podstawie tej ewidencji obliczana jest wysokość podatku. Z KPiR korzystać mogą firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a także osoby korzystające z podatku liniowego.

Kto musi prowadzić KPiR?


Księga Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, ale także do jej prowadzenia zobowiązane są spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właściciele to osoby fizyczne. Przychody netto tych spółek nie mogą przekraczać 1,2 miliona euro w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 1 października roku poprzedniego.

Co w sytuacji, kiedy firma w jednym roku osiągnie większy przychód? Wtedy przejść należy na pełną księgowość. Do KPiR będzie można wrócić, ale dopiero w następnym roku podatkowym.

Formalności przy prowadzeniu KPiR


Założenie Księgi Przychodów i Rozchodów wiąże się z koniecznością zgłoszenia jej do naczelnika urzędu skarbowego. Mamy na to czas do 20 dni od momentu jej założenia. W przypadku nowej działalności, która rozliczania będzie na podstawie KPiR, pierwszym dniem prowadzenia księgi będzie pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej lub dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Zawiadomienie urzędu skarbowego jest konieczne także w sytuacji, kiedy zmieniamy sposób prowadzenia ewidencji i przechodzimy na KPiR.

Zobacz projekty stron i cennik

Zobacz projekty i cennik

Prowadzenie KPiR


Księga pozwala w łatwy sposób obliczyć należny podatek. Daje także bieżący wgląd w finanse firmy. Budowa KPiR jest przejrzysta i jasno określona w przepisach. Ewidencja składa się z 17 kolumn, które kolejno zawierają:

 1. liczbę porządkową,
 2. datę zaksięgowania wydatku,
 3. numer dowodu,
 4. nazwę przedmioty gospodarczego, z którym przeprowadzona była transakcja (nazwa firmy lub imię i nazwisko),
 5. adres kontrahentów (pomijane przy dziennych zestawieniach),
 6. rodzaj przychodu lub wydatku,
 7. wartość sprzedaży,
 8. pozostałe przychody,
 9. sumę wartości sprzedaży i innych przychodów,
 10. wartość zakupionych towarów handlowych,
 11. koszty poboczne towarów handlowych (np. transport),
 12. wartość wynagrodzeń brutto,
 13. pozostałe koszty (rachunki, amortyzacja),
 14. sumę wynagrodzeń i pozostałych kosztów,
 15. wolną kolumnę, przeznaczoną na inne zdarzenia księgowe,
 16. koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 17. uwagi.

Po skończonym miesiącu należy go podsumować poprzez wyliczenie sum kolejnych kolumn. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów wymaga systematyczności, dzięki temu wszystkie sumy będą wpisywane na bieżąco, a rozliczenie podatku będzie bardziej uporządkowane.

KPiR można prowadzić w formie elektronicznej, należy jednak pamiętać o zapisywaniu jej na trwałym nośniku. Wcześniej obowiązkiem przedsiębiorcy było dodatkowe drukowanie KPiR, nie jest to już konieczne, aczkolwiek można zdecydować się na to dla własnej wygody. Na rynku dostępnych jest wiele programów, które pozwalają sprawnie i bez problemów prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Wybór odpowiedniego oprogramowania sprawia, że zapanowanie nad księgowością staje się o wiele łatwiejsze.