PIT, CIT i VAT

Ze skrótami PIT, CIT i VAT na pewno spotkał się każdy z nas. Ale czy wiemy co tak naprawdę one oznaczają?

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych


PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych (od angielskiego Personal Income Tax) płacony jest przez każdą osobę, która osiąga dochód. Dochodem może być na przykład pobieranie wynagrodzenia wynikającego z zawarcia umowy o pracę, jak i uzyskanie dochodów z własnej działalności gospodarczej.

W obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane są dwa progi podatkowe. Jeśli kwota dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek wynosi 18% minus 556,02 zł. Natomiast jeśli dochód wynosi ponad 85 528 zł, wtedy zapłacić należy 14 839, 02 zł podatku, plus 32% nadwyżki od kwoty 85 528 zł.

W zależności od przychodów obowiązuje inna kwota wolna od podatku. Dla osób, które zarabiają najmniej, może ona wynosić nawet 6600 zł. Za to najbardziej zamożni obywatele, zarabiający powyżej 127 tysięcy złotych nie odliczyć od podatku kwoty wolnej.

Deklarację PIT, na odpowiednim w danej sytuacji druku, składa się do 30 kwietnia każdego roku. Podstawą do uzupełnienia są między innymi formularze PIT-11, które określają zarobioną kwotę netto, a także wysokość dotychczas płaconych podatków.

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych


CIT, czyli Corporate Income Tax, to podatek dochodowy od osób prawnych. Odprowadzają go więc między innymi spółki i inne osoby prawne. Wszystkie osoby prawne są podatnikami CIT, bez względu na to, w jaki sposób nabyły osobowość prawną. Wyjątkiem są między innymi Skarb Państwa, NBP, gminy, ARiMR, ZUS, organizacje religijne. Nie muszą one rozliczać się z podatku od osób prawnych.

CIT może miech charakter ograniczony, jak i nieograniczony. Co to oznacza? Zależy to od tego, w jakim miejscu znajduje się siedziba firmy i gdzie uzyskuje ona dochody. Z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia wtedy, kiedy firma ma siedzibę na terytorium Polski. CIT należy płacić nawet wtedy, kiedy dochody nie są uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. CIT ma charakter ograniczony wtedy, kiedy siedziba podatnika nie znajduje się w Polsce, ale na jej terenie uzyskiwany jest dochód. Firma musi zapłacić podatek od dochodu uzyskanego w Polsce.

Zobacz projekty stron i cennik

Zobacz projekty i cennik

VAT – podatek od towarów i usług


VAT (Value Added Tax) jest podatkiem od towarów i usług, który doliczany jest do każdej transakcji. Mechanizm wprowadzania tego podatku polega na opodatkowaniu produktu na każdym kolejnym etapie produkcji, a w końcowym etapie przerzucany jest na konsumenta. Z założenia powinien to być dla przedsiębiorcy podatek ekonomicznie neutralny (nieodczuwalny). Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od podatku zapłaconego wcześniej VATu. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim.

W Polsce podstawową stawką podatku VAT jest 23%, stawka ta obowiązywać będzie do końca 2018 roku, a następnie prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. Przepisy określają także obniżone stawki w wysokości 5% oraz 8%, które stosowane są na przykład w przypadku produktów spożywczych czy czasopism. Stawka 0% obowiązuje przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru oraz eksporcie towarów.